Ovlašteni prevoditelj s engleskog na hrvatski jezik - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

Sudski tumač za engleski jezik

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za engleski jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija potrebna za javna nadmetanja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.

Ovlašteni prijevod na engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski turski, makedonski, ruski… i mnoge druge jezike. Obratite nam se s povjerenjem ukoliko Vam je potrebna usluga sudskog tumača za bilo koji jezik Europske unije.

Nudimo uslugu prijevoda dokumenata s ovjerom sudskog tumača i to:

- osobnih dokumenata (rodnog, vjenčanog, smrtnog lista, izvoda iz matične knjige, vozače dozvole itd.)
- javnobilježničkih isprava
- svjedodžbi i diploma
- sudskih dokumenata (sudskih presuda, tužbi, žalbi, rješenja itd.)
- medicinske dokumentacije
- potvrde o nekažnjavanju
- potvrde o bračnom stanju
- certifikata, potvrda…

te svih ostalih dokumenata koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti sudski tumači specijalizirani za određeni jezik. Sudski tumač za engleski jezik svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Za okvirne cijene pogledajte naš cjenik prijevoda.

Sudski tumač za engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski turski, makedonski, ruski… i mnoge druge jezike.